fiqh sunnah
Penulis :Prof. Madya Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari
Kategori: Kitab Terjemahan dan Turath
ISBN : 78-967-86-0823-70
Halaman: 0
BERAT :0gram
RM 85

SINOPSIS

FIQH SUNNAH, BERDASARKAN MAZHAB AL-IMAM AL-SYAFIE • Keseluruhan tajuk yang dibahaskan (ibadah, muamalat, munakahat serta jinayah) berdasarkan pendapat dan hujah yang dikemukan oleh Imam al-Syafie beserta ulama yang mengikuti aliran ijtihadnya. • Hujah dan dalil pula disertakan melalui al-Quran, hadis, ijmak ulama serta qias. • Hadis yang menyokong pandangan ditakhrij agar diketahui darjat, martabat serta kedudukannya. • Huraian isi diolah menggunakan bahasa melayu moden bagi membantu kefahama pembaca. • Membantu para pendakwah, pensyarah serta golongan agamawan dalam memudahkan pembelajaran fiqh mazhab al-Syafie di Malaysia dalam semua bab. Buku rujukan pertama yang mengumpulkan perbahasan tajuk keseluruhan berdasarkan mazhab al-Syafie yang lengkap dan merangkumi semua tajuk yang ada dalam fiqh mazhab al-Syafie itu sendiri.

KALENDAR

NEWSLETTER

Imprint