solat 60 tahun tak diterima
Penulis :Fahrur Mu'is
Kategori: Buku
ISBN : 978-983-86-0465-9
Halaman: 184
BERAT :0gram
RM 19

SINOPSIS
Solat adalah amalan yang paling penting dalam Islam. Jika solat seseorang itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Sebaliknya, jika solat seseorang itu buruk, maka urusannya yang lain pun akan menjadi semakin buruk. Dengan maksud lain, solat yang dilaksanakan merupakan tanda ukur keislaman seseorang. Buku ini akan merungkaikan segala persoalan mengapa solat yang kita laksanakan selama ini tidak memberi kesan yang baik kepada kita. Begitu juga faktor-faktor yang boleh menyebabkan solat menjadi sia-sia dan tidak diterima.
KALENDAR

NEWSLETTER

Imprint